Styresaker

Styret i Konsmo IL består i 2019 av:

Formann: Sebastian Sjøberg
Nestleder: Line Strisland
Kasserer: Lisbeth Birkeland (kasserer@konsmoil.no)
Styremedlem: Gjertrud Ågedal  
Styremedlem: Åslaug Birkeland
Varamann: Inger Brit Larsen 

De øvrige gruppelederne og kontaktinfo kan du se i dokumentet under:

DOKUMENTARKIV