Styret i Konsmo IL består i 2020 av:

Leder: Helene Ågedal (leder@konsmoil.no)
Nestleder: Anne Kristine Høyland
Kasserer/Regnskap: Reidun Bakken (kasserer@konsmoil.no)
Styremedlem: Sigurd K. Egebø  
Styremedlem: Richard Håland
Vara:

De øvrige gruppelederne og kontaktinfo kan du se i dokumentet under:

Gruppeledere:
Håndball: Anna Løwenhamn
Fotball: Christer Øksendal
Trim og aktivitet: Bjørn Ågedal
Ski: Espen Lie

MØTEREFERAT HOVEDSTYRE

DOKUMENTARKIV