Styresaker

Styret i Konsmo IL består i 2020 av:

Leder: Helene Ågedal (post@konsmoil.no)
Nestleder: Sebastian Sjøberg
Kasserer/Regnskap: Reidun Bakken (kasserer@konsmoil.no)
Styremedlem: Gjertrud Ågedal  
Styremedlem: Anne Kristine Høyland
Vara: Martynas Barisauskas

De øvrige gruppelederne og kontaktinfo kan du se i dokumentet under:

Gruppeledere:
Håndball: Bente Johnsen
Fotball:
Trim og aktivitet: Bjørn Ågedal
Ski: Espen Lie

DOKUMENTARKIV