Kurs ”NFF Grasrottrenar delkurs 1”
Hele stadion

Dato

Kollemo 21. og 22. september 2019, kl 10-16 begge dagar.Til noverande og framtidige fotballtrenarar, trenarar i barneidretten og andre med interesse.Hægebostad idrettslag har gleda av å arrangere trenarkurset ”NFF Grasrottrenar delkurs 1”. Det er skjeldan me får dette kurset til indre Agder, so me håpar mange i HIL og naboklubbane nyttar sjansen til å bli med, gjerne i lag med ungar (alder 2.-8.klasse). Før fyrste kursdag skal deltakarane gå gjennom ein teoridel på internett. Kurset er gratis.Vegleiar er Terje Nordahl, NFF Agder, Meld interesse snarast mogleg tilMagne Pedersen på mail magnepeder@gmail.com, melding til Magne på facebook eller telefon 99011376
Facebook
Twitter