På Helle stadion, rundt Konsmo skole og i Konsmoparken byr vi på mye uorganisert idrett, aktivitet og lek som f.eks.

18 hulls frisbeegolfbane

Skatepark

Tennisbane

Lysløype

Diverse turstier

gir de som ikke er så glad i organisert idrett en flott mulighet til egentrening når som helst og uten at det koster dere ei krone.

Vi håper selvfølgelig flest mulig vil bli medlemmer slik at tilbudene fortsatt kan utvides.

Det finnes også andre flotte uorganiserte arenaer i Konsmo som driftes av enten kommune eller andre lag og foreninger. Konsmo IL står ikke ansvarlig for disse anleggene, men oppfordrer selvfølgelig også til å ta disse i bruk.

I KONSMOPARKEN

BMX sykkeløype (Furumoen vel)
2 x Sandvolleybane (Audnedal kommune)
Badeanlegg med stupebrett (Audnedal kommune)
Utendørs treningsapparat (Audnedal kommune)
Klatrejungel (Audnedal kommune)

VED KONSMO SKOLE

Skolens uteområde rustes for tiden opp, og vi tror at kommunen får et fantastisk nærmiljøanlegg for idrett og fritid når det står ferdig i løpet av høsten. I dag finner du en ballbinge, håndballbane og et klatretårn. Alt står fritt til å benyttes utenom skolentida.

SUNDET FRILUFTSOMRÅDE (Audnedal kommune)

Badeanlegg med sandstrand, 2 x vanntrampoliner og stupetårn
Sandvolleybane