Forsikringen/Lisensen for frisbeesesongen 2024

Dato

64

Hva er Forsikring/Lisens?

Skal man delta i en NAIF relatert aktivitet (samling, landslag) eller delta i seriespill (Norgescupen, NAIF diskgolf tour, Ultimateserien eller NM) må man løse konkurranselisens. Der er ikke krav om lisens andre klubbtournering eller trening som såsom ukesgolf.

Lisensen inneholder en forsikring som gir ekstra dekning dersom uhellet skulle skje på trening eller konkurranse. Lisensen dekker ikke bare konkurranser, men er også for deg som ønsker en større trygghet og forsikring som dekker både egentrening og all disksportaktivitet.

OBS. Som deltager av NAIF sanksjonerte konkurranser og camper arrangert av forbundet er du pålagt å ha gyldig konkurranselisens.

Ønsker man å løse en lisens for å være forsikret selv om man ikke spiller på en «NAIF sanksjonert aktivitet» kan man kjøpe en «bredde-lisens»

Dette er de forskellige lisenstyper:

Diskgolf Konkurranselisens

Diskgolf juniorlisens

Diskgolf Breddelisens (Ikke obligatorisk)

Det er også mulig å kjøpe en utvidet lisens.

Du kan lese mer om forskjellene i vilkårene som er lagt med som vedlegg.

Er du under 13 år?

Da kan vi glede deg med at du går inn under NIF´s barneforsikring. Men om det er nok til deg? Det må man nesten lese seg opp på. https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

P.S – Ved kjøp av lisens vil systemet gjøre en sjekk opp mot medlemsregisteret i SportsAdmin. Har du ikke medlemsskap i en klubb vil du altså ikke være søkbar.

Blir du skadet og ønsker å benytte forsikringen som er en del av lisensen

Skade meldes til forsikringsselskap. Se med info på forbundet sine hjemmesider https://amerikanskeidretter.no/forbund/klubbdrift/lisens-og-forsikring/

Facebook
Twitter