Konsmo IL har i dag ca 250 medlemmer, men vi enda flere.
Som medlem sørger du for at vi kan fortsette og opprettholde den høye standaren på våre anlegg og aktiviteter.
Uten medlemmer stopper idrettslaget, men vi er samtidig avhengig av en høy grad av dugnadsinnsats. I tillegg til de mange som stiller som trenere og som styremedlemmer, regner vi med at alle medlemmer i løpet av året forsøker og stille opp på minst en dugnadsaktivitet.
Benytter du og dine barn dere av våre flotte tilbud til de veldig lave medlemsprisene vil det å stille opp være en naturlig del av medlemskapet.

SAMMEN DRAR VI LASSET!

Les mer om vårt nye medlemsregistreringssystem i MIN IDRETT her

Hva koster det å være medlem i Konsmo idrettslag?

Medlemskap:

Kr 300,- for første medlem i en familie – enten det er barn eller voksen.

Kr 100,- for alle andre som knyttes til familien (barn under 18 år eller ektefelle/partner). Da kan de delta i så mange grupper de ønsker (ikke trimrom).

Kr 500,- er maks pris for alle som er knyttet til en familie (foreldre og barn under 18 år). Vi håper derfor at hele familien vil være medlem i laget, selv om ikke alle er så aktive. Dette vil bidra til at vi får mer støtte fra Idrettskretsen J.

Treningsavgift i Trimrommet kommer i tillegg til medlemskontingenten:

Kr 700,- for ungdom fra og med 14 år til og med 17 år + heltids-studenter

Kr 1.300,- for voksne

Kr 2.700,- er maks treningsavgift pr. familie

Kontingent og medlemskap gjelder kalenderåret – fra 1. januar til 31. desember.

Faktura på medlemskontingent og treningsavgift (for hele familien) blir sendt på mail i slutten av februar. Betaling gjøres til Buypass, som så overfører penger til Konsmo il.

Besøkende på trimrommet betaler kr 50,- på Vipps 104445 samme dag som de trener.

Du kan lese mer om TRIMROMMET her