Konsmo IL har i dag ca 320 medlemmer, men vi enda flere.
Som medlem sørger du for at vi kan fortsette og opprettholde den høye standaren på våre anlegg og aktiviteter.
Uten medlemmer stopper idrettslaget, men vi er samtidig avhengig av en høy grad av dugnadsinnsats. I tillegg til de mange som stiller som trenere og som styremedlemmer, regner vi med at alle medlemmer i løpet av året forsøker og stille opp på minst en dugnadsaktivitet.
Benytter du og dine barn dere av våre flotte tilbud til de veldig lave medlemsprisene vil det å stille opp være en naturlig del av medlemskapet.

SAMMEN DRAR VI LASSET!

Les mer om vårt nye medlemsregistreringssystem i MIN IDRETT her

Hva koster det å være medlem i Konsmo idrettslag?

Medlemskap:

For første medlem i en familie – enten det er barn eller voksen.Kr 300,-
For familiemedlem nr. 2 og nr. 3 som knyttes til familien (barn t.o.m. 18 år, ektefelle/
partner og hjemmeboende heltidsstudenter under 20 år). Da kan de delta i så mange
grupper de ønsker (ikke trimrom).
Kr 100,-
For familiemedlem nr. 4, 5, osv.Kr. 0,-
Maks pris for alle som er knyttet til en familie (foreldre og barn t.o.m. 18 år, ektefelle/
partner og hjemmeboende heltidsstudenter under 20 år).
Kr 500,-

Vi håper derfor at hele familien vil være medlem i laget, selv om ikke alle er så aktive. Dette vil bidra til at vi får mer støtte fra Idrettskretsen.

Treningsavgift i Trimrommet kommer i tillegg til medlemskontingenten:

Årsabonnement voksen kr. 1300,-
Årsabonnement ungdom/fulltidsstudent kr. 700,-
Årskontingent familie kr. 2.700,-
Halvårskontingent voksen 1.1. – 30.6. eller 1.7. – 31.12. kr. 800,-
Halvårskontingent ungdom/fulltidsstudent kr. 500,-
Månedsabonnement kr. 250,-

Ungdom på 14 og 15 år må alltid trene sammen med en foresatt/voksen. Derfor får ikke ungdommen tilgang til rommet via sin mobil. 

Ungdom på 16 og 17 år må alltid trene sammen med andre. Disse får tilgang via mobil, men har ikke lov å ta med inn ungdom som ikke er medlem. 

Du kan lese mer om TRIMROMMET her