Medlemmer i Konsmo iL er forsikret gjennom klubbforsikringen vi har med IF gjenom NIF. I tabellen under kan du lese mer om vilkårene.

Klubbforsikring
Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva forsikringen omfatter og noen av de begrensningene som gjelder. Innholdet er forenklet i forhold til den fullstendige vilkårsteksten.
Skulle du få en skade erstattes den i henhold til vilkårene. I vilkårene finner du også fullstendige sikkerhetsforskrifter.

Melding om skade
Idretsskade/personskade
Skademeldingen gis til behandlende lege/tannlege som fyller ut de medisinske opplysningene. Husk å ta vare på originalkvitteringene som sendes til If, sammen med skademeldingen.

Du kan også ringe personskadeavdelingen på telefon 67 84 04 70.

Skadeskjema sendes til If v/Oppgjør Ulykke, P.b. 240, 1326 Lysaker
Husk at skademeldingen alltid må bekreftes av trener eller leder.
Andre skader
Alle andre skader, som ikke er skade på personer, kan meldes på www.if.no/bedrift. Du kan også ringe vårt skadesenter på 800 00 818.