Oppdatert saksliste til Årsmøte 17.februar
Flerbrukshallen

Dato

Det innkalles til årsmøte i Konsmo IL torsdag 17.02.2022 klokka 19.30 i Konsmo flerbrukshall.
11

Det innkalles til årsmøte torsdag 17.02.2022 klokka 19.30 i Konsmo flerbrukshall.

Saksliste:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2.  Velge møteleder og protokollfører
 3.  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 4.  Velge tellekorps (2 medlemmer)
 5.  Godkjenne de stemmeberettigede
 6.  Årsberetninger
 7.  Regnskap 2021 og beretning fra Kontrollutvalget
 8.  Budsjett 2022
 9.  Medlemskontingent 2023
 10. Endring av gruppesammensetning – et ønske om at friidrett blir flyttet til skigruppa
 11. Nærmiljøtiltak Helle stadion – arbeidsgruppa foreslår garasje nr 2 for lagring av utstyr
 12. Valg
 13. Valg til styret i Konsmo Flerbrukshall

Markeringer av Norgesmestere og blomsterhilsener

Hjertelig velkommen!

Sakspapirer:Facebook
Twitter