Lisens for frisbeegolfere 2023

Dato

15

Hva er Forsikring/Lisens?

Skal man delta i en NAIF relatert aktivitet (samling, landslag) eller delta i seriespill (Norgescupen, NAIF diskgolf tour, Ultimateserien eller NM) må man løse konkurranselisens.

Lisensen inneholder en forsikring som gir ekstra dekning dersom uhellet skulle skje på trening eller konkurranse. Lisensen dekker ikke bare konkurranser, men er også for deg som ønsker en større trygghet og forsikring som dekker både egentrening og alldisksportaktivitet.

OBS. Som deltager av NAIF sanksjonerte konkurranser og camper arrangert av forbundet er du pålagt å ha gyldig konkurranselisens.

Ønsker man å løse en lisens for å være forsikret selv om man ikkespiller på en «NAIF sanksjonert aktivitet» kan man kjøpe en «bredde-lisens»

Dette er de forskellige lisenstyper:

Diskgolf Konkurranselisens 250 kr

Diskgolf juniorlisens (betales av KIL for de under 18 pr)

Diskgolf Breddelisens (Ikke obligatorisk) 50 kr.

Det er også mulig å kjøpe en utvidet lisens. Den må også juniorer dekke på egenhånd.

Alle vi andre kan i år løse en frivillig lisens til kr 50 for å være forsikret i trening og eventuelle mindre konkurranser.

Nytt av året er at du ordner det her selv, ved å logge inn på Min idrett på lenken under:

Facebook
Twitter