Referat fra styremøter i perioden februar 2023 til februar 2024:

14.03.23-Referat-KIL-styremote

27.04.23-Referat-KIL-styremote

21.08.23-Referat-KIL-styremote

06.11.23-Referat-KIL-styremote

15.11.23-Referat-KIL-styremote