Årsmøteprotokoll 2022
Flerbrukshallen

Dato

11

Da kan dere lese protokollen fra årsmøte 17.2.2022

Friidrettsgruppa og skigruppa er nå slått sammen og har samlet budsjett.

Sebastian Sjøberg ble valgt som ny leder av idrettslaget.

Regnskapet for 2021 ble veldig gledelig, så det ble vedtatt en del investeringer for 2022.

Fotballgruppa skal kjøpe inn 2 3’er baner.

Frisbeegolfen har fått midler til innkjøp av ATV og beitepusser.

Trimrommet skal oppgraderes med nytt utstyr og bedre ventilasjon.

Medlemskontigenten forble uforandret fra 2021.

Ny garasje på Helle stadion skal oppføres

Styret består for 2022 av:

Sebastian Sjøberg (leder), Camilla Kvås, Reidun Bakken (kasserer), Richart Håland og Sigurd K Egebø.

Facebook
Twitter