LISENS OG MEDLEMSKAP
diskgolf NAIF

Dato

Vi ønsker velkommen til en ny sesong med mer plastkastning, og vil minne om folk om å betale medlemskap og den nye lisensen som kommer snart.
17

VIKTIG INFO TIL ALLE MEDLEMMER I KLUBBEN

Vi minner om at alle må betale medlemskap i Konsmo IL for 2022. Fjorårets medlemmer skal nå ha fått faktura på e-post. Ny medlemmer kan melde seg inn via lenken under.

Husk at har dere allerede familiemedlemskap er det alt du trenger. Bare sørg for at alle barna også skrives på der.

LISENS

Nytt av året er at NAIF også krever inn personlig lisens.

Juniorlisens (100 kr for alle typer konkurranser og trenging)

Vi har bestemt oss for at klubben betaler juniorlisens for alle under 18 år. Så dere trenger ikke å tenke mer på det dersom man ikke ønsker utvidet forsikring. Det koster 240 kr i tillegg. Mer om det under.

For de som fyller 19 i år: (pris for utvidet lisens i parantes)

Treningslisens (lokale konkuranser og trening) kr 100 (340 kr)

Konkurranselisens (nasjonale konkurranser) kr 250 (490 kr)

Klubben vil automatisk sende ut faktura på treningslisens til alle medlemmer. Dersom noen ønsker konkurranselisens eller utvidet forsikring på noen av dem må dere sende en mail til frisbee@konsmoil.no innen 15.mars så får dere faktura på det dere ønsker. Dette kan endres senere også, mot at dere da betaler inn mellomlegget.

LITT MER OM LISENSEN:

“Alle idrettene i NAIF har krav om betalt lisens for å kunne delta i organisert aktivitet. Forbundet anbefaler alle aktive å løse lisens da dette bidrar til økt aktivitetstilbud og gir også forsikringsdekning.

Lisens registreres av klubbene, og betalingsinformasjon sendes på mail til utøveren/foresatt. Lisensen er personlig og følger utøveren selv om han/hun skifter klubb i løpet av lisensperioden.”

Forskjellen mellom grunnlisens og utvidet lisens kan dere lese mer om under:

https://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/NAIF-Kollektivt-Forsikringsbevis-2021-2022-cheer-og-disk.pdf

Facebook
Twitter