17. mai program for Konsmo – 2022

Dato

10

Klokka 09.45: REVELJE med bilkortesje fra Konsmo industriområde ned til Konsmo kirke! Vi oppfordrer til å pynte alt lovlig kjøretøy og delta i bilkortesjen

Klokka 10.30: GUDSTJENESTE i Konsmo kirke v/Per Ragnar Haraldstad og bekransning av minnebauta

Klokka 11.30: FOLKETOG til Konsmo barneskole- går rett fra kirka og opp til skolen – ikke innom sentrum

Klokka 12.00: FEST PÅ SKOLEN med matsalg og leker

Klokka 13.30: TALE FOR DAGEN v/Margit Lydia Østebø inne i flerbrukshallen

Klokka 14.00: 60 METER ute i den store bingen

Klokka 14.30: FOTBALLKAMP

Hjertelig velkommen!

Hovedarrangør: Konsmo Idrettslag i samarbeid med Konsmo menighet, skole og barnehage

Facebook
Twitter