Andre idretter

All organisert trening avlyses

Vi stopper all aktivitet via idrettslaget inn til videre i flerbrukshallen fra torsdag 12.03.2020 – fram til vi vet noe mer angående Koronaviruset!

Please follow and like us:
Diverse

Basar på fredag 6.mars

Idrettslagsbasar fredag 6. Mars klokka 18.00 i Konsmo flerbrukshall.
Det blir loddsalg, matsalg og utdeling av premier for svømming, rulleski og håndball!!
Hjertelig velkommen!!

Please follow and like us:
Idrett med et smil Styr og stell

Årsmøtet 26.februar

Årsmøtet i Konsmo IL avholdes onsdag 26.februar kl 19.00 i Konsmo flerbrukshall.

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av tellekorps
 4. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av stemmeberettigede
 6. Årsmeldinger
 7. Regnskap 2019
 8. Budsjett 2020
 9. Medlemskontingent 2021
 10. Utvide trimgruppe med 2 medlemmer.
 11. Forslag om gratis trening i trimrommet til alle
  i gruppene, styret og trenere.
 12. Valg
 13. Valg til styret i Konsmo Flerbrukshall AS

Forslag til saker må være KIL styret i hende senest 12.
februar 2020.


Kan sendes på post@kosnmoil.no

Please follow and like us:
Godt nyttår Styr og stell

Nyttårshilsen

Konsmo IL ønsker alle sine medlemmer et riktig godt nytt år.

2020 kan bli et svært avgjørende år for idrettslaget, ny helsårs lysløype, flere turmål og turstier, isbane og oppgradering av Helle stadion og Konsmoparken.
Et stadig økende fokus på aktivitet og folkehelse gjr at idrettslagene vil spille en veldig viktig rolle de neste årene.

Nå kan du bidra til å gjøre Konsmo til et enda bedre sted å bo.. Rett og slett ved å enten melde din interesse her, via en pm eller snakk direkte med noen i styret i idrettslaget.

Spesielt trenger vi folk som kan bidra inn mot gruppene, og vi er helt avhengig av at alle deres om har barn på aktiviteter i idrettslaget stiller opp. Men vi trenger også deg uten barn, men som bare trives med å kunne være med å legge til rette for idrett og friluftsliv i kommunen.

Så hvis nyttårsforsettet ditt er mer aktivitet, finnes det ingen bedre måte å gjøre det på enn å bidra inn mot idrettslaget.

GODT NYTT ÅR!

Please follow and like us: