Andre idretter

Lysløypedugnad siste dag


Da er det klart for ny lysløypedugnad lørdag 12.September kl 9:00. Oppmøte ved stadion. Hvis vi blir tilstrekkelig med folk så vil det antakeligvis bli den siste dugnaden på dette prosjektet.

Arbeidsoppgaver:

· Kjøre sand med traktor

· Jevne sand i grøft

· Trekke kabler

· Rydde sammen rester etter arbeide

· Bore ned fjellbolter til lysmaster.


Hjelp oss å engasjere flest mulig denne dagen. Dugnad er digg når vi er mange,og desto tyngre når vi er få.

Ta med en venn eller 4 og stikk opp og bli med på siste finpuss 😊

Andre idretter

Prøv klubbtøy på torsdag

Torsdag 27.august kan du prøve og bestille klubbtøy i Konsmo flerbrukshall mellom kl 17 og 19.

VI SIKRER KLUBBEN DIN DET BESTE UTSTYR OG KLUBBTØY

Klubben har avtale med Umbro som offisiell utstyrsleverandør.
Umbro er leverandør til flere landslag og toppklubber over hele verden,
og er en av landets største bidragsytere til topp- og breddeidretten
Avtalen gir alle medlemmer gode rabatter på kvalitetsutstyr fra Umbro
via lokal sportsbutikk. Medlemskjøp gir også sponsor inntekter til klubben.

Diverse

Basar på fredag 6.mars

Idrettslagsbasar fredag 6. Mars klokka 18.00 i Konsmo flerbrukshall.
Det blir loddsalg, matsalg og utdeling av premier for svømming, rulleski og håndball!!
Hjertelig velkommen!!

Idrett med et smil Styr og stell

Årsmøtet 26.februar

Årsmøtet i Konsmo IL avholdes onsdag 26.februar kl 19.00 i Konsmo flerbrukshall.

SAKSLISTE

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av tellekorps
 4. Valg av 2 til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av stemmeberettigede
 6. Årsmeldinger
 7. Regnskap 2019
 8. Budsjett 2020
 9. Medlemskontingent 2021
 10. Utvide trimgruppe med 2 medlemmer.
 11. Forslag om gratis trening i trimrommet til alle
  i gruppene, styret og trenere.
 12. Valg
 13. Valg til styret i Konsmo Flerbrukshall AS

Forslag til saker må være KIL styret i hende senest 12.
februar 2020.


Kan sendes på post@kosnmoil.no

Godt nyttår Styr og stell

Nyttårshilsen

Konsmo IL ønsker alle sine medlemmer et riktig godt nytt år.

2020 kan bli et svært avgjørende år for idrettslaget, ny helsårs lysløype, flere turmål og turstier, isbane og oppgradering av Helle stadion og Konsmoparken.
Et stadig økende fokus på aktivitet og folkehelse gjr at idrettslagene vil spille en veldig viktig rolle de neste årene.

Nå kan du bidra til å gjøre Konsmo til et enda bedre sted å bo.. Rett og slett ved å enten melde din interesse her, via en pm eller snakk direkte med noen i styret i idrettslaget.

Spesielt trenger vi folk som kan bidra inn mot gruppene, og vi er helt avhengig av at alle deres om har barn på aktiviteter i idrettslaget stiller opp. Men vi trenger også deg uten barn, men som bare trives med å kunne være med å legge til rette for idrett og friluftsliv i kommunen.

Så hvis nyttårsforsettet ditt er mer aktivitet, finnes det ingen bedre måte å gjøre det på enn å bidra inn mot idrettslaget.

GODT NYTT ÅR!